การ Lock app ใน iPhone

ปกติเราจะพบว่า iOS มีการปรับแต่งของ Settings ได้ไม่มากเท่า Android แต่การมาถึงของ Shortcuts ใน iOS 12 และได้รับการพัฒนาจนเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการอย่างสมบูรณ์ใน iOS 16 ทำให้ iPhone สามารถปรับแต่งได้เพิ่มขึ้นอีก (นอกเหนือจาก Settings)

ใน app ทั่วไป ถ้า dev ไม่ได้พัฒนา privacy ขึ้นเป็นการเฉพาะ เราจะไม่สามารถ lock app ได้เลย แต่ถ้า dev ทำ privacy ขึ้นเฉพาะ จะสามารถตั้ง password หรือ ใช้ Biometric เช่น Face id, Touch id ก่อนเปิดใช้ app ได้ เช่น app Line

การตั้งค่า Privacy เพิ่มขึ้นภายใน Line แสดงใน settings menu ภายใน app Line ดังรูป

ซึ่งนอกเหนือจาก การรอให้ Dev เพิ่ม Privacy ของแต่ละ app (แบบ Line) แล้ว

เราสามารถใช้ Shortcuts ในการตั้งค่า privacy เพิ่มเติมได้ในทุก app ครับ

วิธีการดังนี้

1. เปิด app Shortcuts

เมื่อเปิด app จะเจอ Automation

กดเข้าหน้า Automation ให้เลือก Create Personal Automation

เลือก App ที่เราต้องการจะ Lock ก่อนเปิด app นั้น

ตรงลูกศรด้านล่าง จะติ๊ก / ที่ is Opened จากนั้นให้เลือก Choose

เจอหน้าเลือก App ตัวอย่างนี้ ผมเลือก app Messages ครับ (คือ ทุกครั้งที่เปิดอ่าน Messages จะมีการเรียก Password, Touch id, Face id ก่อน จึงจะเปิด app ได้)

พิมพ์หา app messages

เจอ app Messages แล้ว ให้กดเลือก ติ๊ก /

จะเข้ามาที่หน้านี้ App แสดงชื่อ app ที่เราต้องการ Lock และลูกศรด้านล่าง เลือก is Opened

จากนั้น กด Next ที่มุนขวาบน (ของผู้อ่าน)

จะเข้ามาที่หน้านี้ เพื่อเลือก Actions ว่า เราจะให้ app ทำ Action อะไร

ให้พิมพ์เลือกคำว่า ” lock screen “

พิมพ์คำว่า lock screen จะเกิด Scripting Lock Screen ให้กดเลือก Lock Screen

จะเข้ามาหน้านี้ ให้กด Next

เมื่อเข้ามาที่หน้านี้ ให้ Off ตรง Ask Before Running (คือ เลื่อนสีเขียวให้เป็นสีเทา)

เมื่อเราเลื่อน “ปิด” Ask Before Running จะเจอ pop up ขึ้นมาเพื่อ confirm ให้เลือก Don’t Ask

ถึงขั้นตอนนี้ คือ เสร็จแล้วครับ (ผมเขียนแสดงลูกศรสีเขียว กรณีถ้าเราต้องการ “ลบ” คำสั่งนี้นะครับ ให้ปัดเลื่อนมาทางซ้าย)

แสดงหน้าตาโดยรวมของ Automation การ Lock app Messages

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ทุกครั้งที่จะเปิด app Messages ต้องมีการเรียกหา Password, Touch id, Face id ก่อน

เวลาใช้งานจริง จะเป็นแบบนี้ครับ

ref: https://www.macrumors.com/how-to/automatically-lock-iphone-app-opened/?fbclid=IwAR1dV4lK4uqQDvekBUGiDG5CAJnJKAfmNmR4uCton_5OdvHtJK0RrZRLwkw

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s