Tag: Plain text

iOS problem : Copy/Paste Plain text

iOS problem : Copy/Paste Plain text

ปัญหาการ Copy ข้อความใน Excel ของ iOS กลายเป็นรูปภาพ แทนที่จะเป็น Text

แสดงปัญหาการพยายาม Copy จาก Excel ใน iPhone เพื่อส่งต่อใน app Line

แสดงวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ app Shortcut ของ Apple

แสดง app Shortcut

เปิด app

แตะที่เครื่องหมาย + หรือ icon “New Shortcut”

ลูกศรแสดงเป้าหมายที่เราจะสร้าง

ตั้งชื่อ Shortcut ที่จะสร้าง

พิมพ์ชื่อที่ต้องการ

เลือก icon ของ Shortcut ที่ต้องการ จะใช้รูปอะไรก็ได้ที่สื่อความหมายให้เข้าใจ

แสดงรูป icon และสี ที่มีให้เลือก

ได้ icon ที่ต้องการ

แตะเลือก action

ในที่นี้เราต้องการ สั่งให้เรียก Clipboard –> paste ข้อความลงใน Clipboard –> Copy ข้อความที่วางไว้เพื่อนำไปใช้ต่อ

จึงมีทั้งหมด 3 action

action แรกที่เลือก ให้แตะ + Add Action

ค้นหา action เรียก Clipboard ด้วยคำว่า “get clipboard”

เมื่อค้นเจอให้แตะเลือก icon กรรไกร Get Clipboard

เมื่อแตะเลือก action ที่ 1 จะเข้าไปอยู่ใน Shortcut คำสั่ง Copy Plain Text

ใช้ Search เพื่อหา action ที่ 2

พิมพ์ “get text from input”

จากนั้นแตะเลือก Get Text from Input

action ที่ 2 จะเข้าไปอยู่ใน Shortcut

ตอนนี้คำสั่งจะเป็น get text ที่เราวางไว้บน Clipboard

ใช้ Search ด้านล่างต่อสำหรับการเพิ่ม action สุดท้าย

พิมพ์ copy to clipboard

แตะเลือก Copy to Clipboard

ตอนนี้เราได้ action ทั้งหมดครบแล้ว

เมื่อกลับไปหน้าแรกสุดของ app Shortcut เราจะพบ Shortcut ใหม่ที่เราสร้างขึ้น เพิ่มขึ้นมาเรียบร้อย

ให้แตะที่จุด 3 จุด ภายใน icon

แล้วเลือกการปรับแต่ง Shortcut เพื่อนำไปใช้ได้สะดวกขึ้น

เลือกแตะที่ตำแหน่งลูกศร

แตะ Turn on ให้ show ใน Share Sheet หรือ ให้เพิ่ม icon นี้บน Home screen ก็ได้

แตะ Add to Home Screen

เป็นการตั้งชื่อที่ต้องการให้ปรากฏใต้ icon ในหน้า Home

ผมตัดช่องไฟออกให้ชื่อเข้ามาติดกัน

ทีนี้จะลากไปวางตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ถนัดครับ

แสดงการใช้งาน Shortcut “Copy Plain Text” ครับ