หนังสืออ่านย้อนเวลาสำหรับทันตแพทย์ 33+

วันนี้ 15 เม.ย. 2565 ยังเป็นวันหยุดงานช่วงสงกรานต์ เจอใน fb ว่ายังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง

ผมลองค้นเพิ่ม พบว่า มี version ของ Series เรื่องนี้ที่เขียนขึ้นใหม่โดยท่านอาจารย์ รัชนี เขียนลงใน a day ครับ ชื่อหนังสือ ทางช้างเผือก

ทำให้อยากอ่าน Series ชุดนี้อีกครั้ง เลยค้นเจอในรูปแบบ PDF ครบทั้ง 12 เล่ม

download กันได้ที่ link

http://www.anantasook.com/thai-book-manee-mana-piti-choojai/

พอกด link PDF จะเข้าไปที่ Google drive ครับ

เข้ามาเจอหน้านี้

ผมแตะที่เล่มแรกสุด จะเป็นการเปิดอ่านตรงๆ ใน drive

ให้กดตรง ellipsis ด้านบนขวาของผู้อ่าน (จุดไข่ปลา 3 จุด)

จะเจอ Drop down menu ให้เลือก Open in

เลิอก Import with iBooks

หนังสือจะจัดเก็บเข้า Shelf ของ iBooks เรียบร้อยครับ

(ทำแบบเดียวกันในทุกเล่มที่อยู่บน Google drive)

Ref:

1. https://m.facebook.com/manamaneepitichuejai/photos/a.309700765852386/2209298969225880/?type=3&source=48

2. https://www.goodreads.com/book/show/18270595

3. http://www.anantasook.com/thai-book-manee-mana-piti-choojai/

Henderson-Hasselbalch equation

Pharmacodynamic ของยาชาที่คุ้นเคยในรูปนี้

ครั้งแรกเมื่อมองผ่านๆ ผมเข้าใจว่า น่าจะเป็น Lidocaine ที่พวกเราคุ้นเคยที่สุด แต่พบว่า มันไม่ใช่ครับ

ถ้าดูตามตารางแล้ว pKa = 7.9 ตัวนี้คือ Etidocaine (เข้าใจว่าที่ใช้ตัวนี้เป็น model เพราะคิดตามสมการแล้วจะได้ การปัดเป็นจำนวนที่ลงตัว และสื่อความหมายได้ง่ายที่สุด)

ให้มองที่ column % Base (RN) at pH 7.4

แล้วกลับมามองที่รูปนี้อีกครั้ง

ในการสมมติที่โมเลกุล Etidocaine 1,000 โมเลกุล จาก table 1-4 แตกตัวให้ [RN] 25%

จากรูป จึงเป็น [RNH+] 750 โมเลกุล + [RN] 250 โมเลกุล = 1,000 โมเลกุล

แสดงที่มาด้วย Henderson-Hasselbalch equation ได้ดังนี้

ความสัมพันธ์ของ Ka คิดขึ้นมาโดย Lawrence Joseph Henderson จากการศึกษาเรื่อง Blood gas analysis ในปี ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451 ก่อนปีสวรรคตของ ร.5 เพียง 2 ปี)

ส่วนประกอบนี้ Henderson เป็นผู้คิด

Lawrence Joseph Henderson

แต่ในปีนั้น โลกยังไม่รู้จักคำว่า pH ครับ

ต้องรออีก 1 ปี คือ ปี ค.ศ. 1909 Søren Peter Lauritz Sørensen เป็นผู้ให้กำเนิด definition ของ pH

ทำให้ในปีเดียวกัน Karl Albert Hasselbalch เป็นผู้ทำให้สมการชุดนี้สมบูรณ์ ด้วยการ take Log เข้าไป

Hasselbalch take Log สมการทั้งหมด (เมื่อรวมกับ pH ที่ Sorensen นิยามไว้ สมการจึงสมบูรณ์)

Karl Albert Hasselbalch

ต่อไปนี้จะเป็นการพิสูจน์ตัวเลขใน Textbook ” Handbook of LOCAL ANESTHESIA” ของ Stanley F. Malamed ในบทที่ 1 ด้วยสมการ Handerson-Hassalbalch นะครับ ถ้าใครที่ไม่สนใจเรื่องตัวเลขว่ามีที่มายังไง? ให้ผ่านส่วนนี้ของบทความไปเลยครับ (ผมจะจบ part นี้ด้วยคำว่า “สิ้นสุดการพิสูจน์”)

ลองทดสอบ สมการนี้ในการอธิบายตัวเลขชุดแรกในรูป

ข้อมูลที่มีคือ tissue มี pH = 7.4 และ Etidocaine มี pKa = 7.9

แก้ Log

นั่นคือ Etidocaine 1,000 โมเลกุล จะแตกตัวให้

[RN] = 24% = 240 โมเลกุล

[RNH+] = 76% = 760 โมเลกุล

หลังจากนั้น [RN] ~ 250 โมเลกุล diffuse ผ่าน nerve sheath

จึงมีการปรับสมดุลใหม่ของ [RNH+] ที่มีอยู่เดิม ~ 750 โมเลกุล ใหม่ เป็นการแตกตัวรอบ 2

[RN] = 180 โมเลกุลที่ถูกสร้างรอบที่ 2 ก็จะ diffuse เข้าไปใน nerve sheath รอบใหม่ตามรูป

ในรอบนี้ สมดุล [RNH+] จะ = 569.82 ~ 570 โมเลกุล

จากนั้น ขบวนการเกิด Reequilibration อีกครั้ง (รอบที่ 3,4,…จนสารตั้งต้นหมด) ในสมการซ้ำเดิมที่

[RN]/[RNH+] = 0.3162

แต่จำนวนโมเลกุลของ Etidocaine ตั้งต้นที่เปลี่ยนไปในแต่ละรอบ

เช่น [RNH+] 180 โมเลกุล + [RN] 70 โมเลกุล = โมเลกุลทั้งหมด 250 (ในรอบใหม่) เสมอ ตามรูป

ในรูปด้านล่างก็ใช้หลักการเดียวกัน แต่อย่าลืมว่า

สำหรับ Etidocaine ในเงื่อนไข

[RN}/[RNH+] = 0.3162 หรือ ratio [RN] + [RNH+] = 25 %+ 75 %= 100 % ต้องเกิดในสภาวะที่ tissue มี pH = 7.4 เท่านั้น

ถ้า pH ของสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไป เช่น pH = 6 ค่า Ka ของ Etidocaine (หรือยาชาใดๆ) จะไม่ได้อยู่ที่ค่าเดิม แบบใน table 1-4 นะครับ

แต่เมื่อ RN diffuse ผ่าน nerve sheath ได้แล้ว เมื่อไปเจอสภาวะ pH = 7.4 ก็คิดการแตกตัวตามหลักเดิมได้

ยกตัวอย่างในรูป เมื่อ [RN] ผ่านเข้าไป 10 โมเลกุลแล้ว ก็จะเข้าสู่สมดุลใหม่ (ratio 0.3162)

ได้ [RN] + [RNH+] = 25% + 75% = 2.5 โมเลกุล + 7.5 โมเลกุล = 10 โมเลกุล ดังแสดงในรูป

“สิ้นสุดการพิสูจน์”

สมการนี้ ไม่มีความจำเป็นต้องจำด้วยการท่องจำ เราสามารถทำความเข้าใจ และนำไปใช้ในทางคลินิกได้ ด้วยวิธีต่อไปนี้

ให้ลองดูสมการเคมีเดิม

สมการจะตั้งต้นด้วย RNH+ เพราะยาชา ในที่นี้ขอยกตัวอย่างจริงไปเลยละกัน คือ Articaine

Articaine จะอยู่ในรูปเกลือ โดยทำให้อยู่ในรูปสารละลาย Articaine HCl

(รสขมของยาชาที่ Pt รู้สึกเวลายาชา leak คือ รสชาติของ HCl salt ไม่ใช่จาก Articaine)

เมื่อยาชาเข้าไปอยู่ใน Extracellular fluid ยาชา Articaine HCl จะเกิดการละลายเปลี่ยนจาก salt กลายเป็น Articaine ที่ติดประจุ +

Articaine ใน Extracellular fluid คือ Articaine+ —> RNH+

จากนั้น Articaine+ <–> Articaine (ที่สูญเสีย Proton) + (H+)

ตามสมการ RNH+ <–> RN + (H+)

(ปริมาณยาชา = % x ปริมาตร x 10 = 4 x 1.7 x 10 = 68 mg/cartridge

ปริมาณ epinephrine = ปริมาตร x 10 = 1.7 x 10 = 17 μg/cartridge , 1:100,000 (ถ้า 1:200,000–> เอา 2 หาร = 8.5 μg, ถ้า 1:50,000 –> เอา 2 คูณ = 34 μg)

max dose = 7.0 mg/kg หรือ 440 mg

Epinephrine = 200 μg/visit, ใน Pt CVS = 40 μg/visit)

ทีนี้ถ้าเรามองย้อนกลับมาที่ ตารางนี้ซ้ำอีกครั้ง จะเห็นว่า ค่า pKa ของยาชาใน column แรก จะถูกเรียงจาก น้อยสุด —> มากสุด

คือ pKa ของ Benzocaine < Mepi, Lido, Prilo < Articaine < Etido < Ropi, Bupi < Tetra, Cocaine < Chloro < Propoxy < Procaine และ Procainamide มีค่า pKa มากที่สุด

จากสมการ Hand-Hassel

ถ้าเราเขียนใหม่ ให้ pH = A, pKa = B และ Log ([RN] / [RNH+]) = C

จะได้ A = B + C

เมื่อพิจารณา C

จากสมการ

จะพบว่า ค่า [RN] จะเท่ากับ 0 เมื่อ [RNH+] ไม่แตกตัวให้เลย —> [RN] / [RNH+] = 0

และ [RN] จะมากที่สุด คือ เท่ากับ [RNH+] เมื่อ [RNH+] แตกตัวได้ทั้งหมด 100% –> [RN] / [RNH+] = 1

เนื่องจาก C = Log ([RN] / [RNH+]) จึงเข้ากันได้กับสมการ Y = Log x

( Y=C , x = [RN] / [RNH+] )

ค่า [RN] / [RNH+] ที่วิ่งระหว่าง 0 –> 1 จะทำให้ค่า C เป็น ค่าติดลบ เสมอ

ดังนั้นถ้าให้ค่า A, B และ C เป็นจำนวนจริงบวกทุกค่า

จะได้สมการ A = B + C เป็น A = B – C

ถ้า A = B – C จะเกิดผล 2 ข้อ คือ A จะแปรผันตาม B

คือ ถ้า A มาก –> B จะมีค่ามากด้วย หรือ ถ้า A มีค่าน้อย –> B ก็จะน้อยด้วย

และ A < B เสมอ

กลับมาที่ สมการ

pH จะแปรผันตาม pKa และ pH จะมีค่าน้อยกว่า pKa เสมอ

กลับมาที่ตาราง

เราจึงพูดอีกแบบได้ว่า Articaine มีความเป็นกรดน้อยกว่า Mepivacaine นั่นเองครับ

หรือจะบอกว่า Bupivacaine เป็นเบสมากกว่า Articaine ก็ได้

มองยาชาในตาราง ในมุมของ Acid-Base ของ B

จากสมการการแตกตัวของยาชา

ถ้าเขียนเต็มรูปแบบ ตามทฤษฎีกรด-เบส ขอ Brønsted-Lowry theory จะได้แบบนี้

คือ สนใจการให้และรับ Proton (H+)

RN คือ ยาชาที่แตกตัวจาก RNH+ หรือ พูดอีกอย่างว่า RN คือ คู่เบสของ RNH+ และเนื่องจากเป็น Buffer จึงมีสมดุลย้อนกลับ ว่า RNH+ คือ คู่กรด (ที่เกิดจากการรับ Proton) ของ RN นั่นเอง

เพราะค่า pH แปรผันตาม pKa ถ้าไปอ่านเจอแบบนี้ ก็ไม่ต้องงงครับ

แต่ให้เข้าใจว่า ถึงมันจะแปรผันตามกัน แต่เป็นคนละค่ากัน ใช้อธิบายคนละเรื่องกัน คือ ตัวนึงอธิบายการแตกตัว ส่วนอีกตัว อธิบายการให้ H+ จากการแตกตัวนั้่น

จาก สมดุลของสมการ จะพบว่า ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นกรดมากขึ้น สมดุลของสมการจะเป็นแบบนี้

ยาชาที่มีความเป็นกรดมาก จึงใช้ในสถานการณ์นี้ไม่ดี (ถ้าไม่คิดถึง condition อื่นๆ ของ Pt)

ยาชาที่เหมาะ จึงเป็นยาชาที่มีความเป็นเบสสูง (pKa มาก ยิ่งดี)

คือ ถ้าเจอคนไข้มี Vestibular abscess ถ้ามี Mepi กับ Articaine ในคลินิก ให้เลือก Articaine แต่ถ้ามี Bupivacaine ให้เลือกใช้ Bupi แทน เป็นต้น

จบการอธิบายการใช้ Henderson-Hasselbalch equation ไว้เพียงเท่านี้

Ref:

1. https://books.google.co.th/books/about/Handbook_of_Local_Anesthesia_6e.html?id=2Qxb9WGDuiUC&source=kp_book_description&redir_esc=y

2. https://todayinsci.com/H/Henderson_Lawrence/HendersonLawrence-Quotations.htm

3. https://en.m.wikipedia.org/wiki/S._P._L._S%C3%B8rensen

4. https://www.semanticscholar.org/paper/History-of-blood-gas-analysis.-I.-The-development-Severinghaus-Astrup/0e756f082bd4f2e986e096ceee0ba5d463a8f045/figure/4

5. https://www.mathway.com/Algebra

วิธี set Apple watch ให้คุณพ่อโดยใช้ Family Set Up

วิธี set Apple watch ให้คุณพ่อโดยใช้ Family Set Up

เดิมๆ การใช้ Apple Watch ต้องผูกพันกับ iPhone เท่านั้น (iPad หรือ Mac ก็ไม่ได้นะ)

ยิ่งใช้ Android นี่ หมดสิทธิ์เลย และเนื่องจากผู้ใหญ่ในบ้านของหลายๆ ท่าน ไม่ชินกับการใช้ iPhone แต่สะดวกกับ Android มากกว่า เพราะเป็น OS ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีระบบ file ใกล้เคียง Windows (ไม่เป็น sandbox เหมือน iOS) ทำให้แม้ Apple Watch จะมี Health function ที่มีประโยชน์หลายสิ่ง แต่ไม่สามารถใช้กันได้ (การวัด EKG, การเตือนการหกล้ม, การส่ง SOS)

จนมาถึง iOS 14 ที่ Apple ยอมให้เราสามารถ setting ให้ Apple Watch ผูกพันกับเครื่อง iPhone ของเรา แล้วทำ Family set up ให้คุณพ่อ คุณแม่ ภรรยา ลูกๆ ที่ไม่ได้ใช้ iPhone ได้

บทความนี้จะอธิบายการทำ Family set up ของ Apple Watch ให้ดูเป็นแนวทางครับ

รูปที่เห็นคือ เครื่อง Huawei P30 pro ของคุณพ่อ ใช้งานกับ Apple Watch

Requirement ที่เราต้องมี

1. Apple Watch แบบ Cellular ครับ (แบบ GPS only ไม่สามารถทำ Family set up ได้)

โดย Apple Watch เครื่องนี้ ไม่จำเป็นต้องเปิดค่าบริการรายเดือนกับ Operator ครับ แค่ใช้คุณสมบัติความเป็น Cellular เท่านั้น

2.สำหรับเครื่อง iPhone ต้องเป็น iPhone 6s ขึ้นไปเท่านั้น

ในรูปเครื่องผมคือ 6s Plus (อายุการใช้งานถึงปัจจุบัน 7 ปี)

3.iOS ของเครื่อง ต้องอยู่ที่ iOS 14 ขึ้นไป

เครื่องผมตอนนี้อยู่ที่ iOS 15.4 ครับ

4. Apple ID ของเจ้าของ iPhone ต้องเปิด 2 factor Authen

5. ฝั่ง Apple Watch ต้องเป็น Gen 4th ขึ้นไป และอยู่ที่ Watch OS 7 ครับ

เริ่ม Unbox

ภายใน Package จะมี 2 กล่อง คือ ตัวเรือน กับ สาย

(ในกรณีที่ Watch damage แล้วไป claim จะได้เฉพาะตัวเรือน ไม่มีสายมาให้)

ให้ดู Package ของ Apple product แบบใหม่ จะไม่มี Plastic seal แล้วครับ แต่ใช้เป็น Sticker ลอกแทน

ภายในกล่อง ตัวเรือน

สาย Charge ของ Watch ตอนนี้ให้มาเป็น Type-C แล้วครับ เพื่อรองรับ Fast charge

ตัวเรือนใน Package กระดาษสีดำด้าน

ผลิตภัณฑ์ Apple จะไม่ต้องฉีกนะครับ เราสามารถ move ออกจาก Package ได้เลย

ส่วนใหญ่ใช้การปลด แล้ว Slide ออก

Watch ด้านหลัง แสดง Green LED light ทำหน้าที่ HR sensor

หลักการคือ มันจะวัดเซลเม็ดเลือดแดงครับ (เราเห็นเม็ดเลือดเป็นสีแดง เพราะมันสะท้อนแสงสีแดงเข้าตาเรา แต่ดูดแสงสีเขียวได้ดีสุด) ไฟมันกระพริบถี่มาก จนเราเห็นว่า มันติดอยู่ตลอด เวลาเม็ดเลือดแดงวิ่งผ่านมันจะวัดการดูดแสงสีเขียวครับ โดยมีตัววัด แล้วอ่านค่า (photoplethysmography)

ปุ่ม Crown ทางด้านข้างมี red circle แสดงถึง Cellular type

เอาออกมาเตรียม Set up

Apple Watch จะมีเพียง 2 ปุ่ม ครับ การใช้งานสามารถกดลงไปได้ทั้งหมด

ส่วนปุ่ม Crown นอกจากกดได้ ยังหมุนไปมาได้ทั้ง 2 ทิศทาง ขึ้นและลง แล้วแต่ menu การใช้งาน

แสดงการเปิดเครื่อง กดค้างไว้จน logo Apple ปรากฏขึ้นมา แล้วจึงปล่อย

เจอหน้าจอเตือน Low batt ไม่ต้องตกใจ เพราะระหว่างการ Set ครั้งแรก ควรต้องวางบนแท่น charge ไว้ตลอดครับ เผื่อต้องมีการ Update Firmware ของ Watch ก็ต้องใช้แท่นชาร์จอยู่ดี

วางแท่นชาร์จ

Set ภาษาเป็นด่านแรก

ผม set Thai

เลือก Region

เข้าสู่การ Pair

เปิด App Watch บน iPhone

ต้องเปิดทั้ง WiFi และ Bluetooth เพราะใช้ Bluetooth กับการจับคู่ Watch และใช้ Internet จาก WiFi ไปพร้อมกัน

เลือก Set Up for a Family Member

Step ในการทำ ไม่มีอะไรครับ อ่านทำความเข้าใจไปเรื่อยๆ มันไม่ถึงกับ Next Next Next … แบบเราติดตั้งโปรแกรมใน Windows แต่มีบางขั้นตอนที่ต้องตัดสินใจ

ค่อยๆ ผ่านไป ทีละ Step

Continue

การ Pairing เหมือนปกติ เวลา Pair Watch ของเรา

คือ เอา iPhone ไปส่องที่หน้าปัด Apple Watch

Paired แล้ว

Set up ต่อๆไป บางขั้นตอนเราสามารถไปตั้งค่าทีหลังบน Watch ได้ครับ

สว ตาไม่ค่อยดี ถึงหน้าปัด 45 มม. ก็ควรเลือก font ที่อ่านง่ายไว้ก่อน

ตั้ง Passcode ให้เลือกค่าเดียวกับ รหัสปลด lock โทรศัพท์คุณพ่อ

เข้าสู่ mode Family sharing

คุณพ่อใช้ iPad mini อยู่ ผม share พื้นที่ iCloud, App store, Music และ TV อยู่แล้ว

เมื่ออยู่ใน Family จึงใช้ Set Up Watch ได้เลย (ถ้ายังไม่อยู่ใน Family เราต้องสร้าง Apple ID และทำ Family sharing ให้ท่านก่อน)

ต้องรู้ Password Apple ID ของคุณพ่อด้วย

กรอก Password คุณพ่อ

เครื่องกำลัง Sign in

สังเกตตอนนี้ Watch พักหน้าจอไปแล้ว

ขั้นตอนนี้ Apple ต้องการให้เรากรอก Passsword จาก iDevice ที่คุณพ่อใช้อยู่ในปัจจุบันครับ

เนื่องจาก Watch ต้องใช้ Apple ID ที่ผูกพันกับเจ้าของจริงๆ (ไม่ใช่คนตั้งค่า)

Apple ID ที่อยู่บน iDevice ทุกชิ้น ที่เป็น ID เดียวกัน จะผูกพันกันทั้งหมดในระบบนิเวศของ Apple

ขั้นตอนการเพิ่ม Apple Watch เครื่องนี้ เข้าไปใน Apple ID ของคุณพ่อ

ใช้ iCloud Backup ด้วย

Cellular Setup ให้ผ่านไปเลย

ต่อไปเป็น Set WiFi ที่ใช้ประจำให้ Watch ครับ

iDevice จะมีการกำหนดการจับ WiFi แบบ auto โดยยึดความบ่อยในการใช้แล้วตั้งเป็น Score

ถ้า WiFi ตัวไหน ใช้บ่อยสุด จะได้ Score สูงสุด แล้ว iDevice นั้น จะเลือกใช้ WiFi นั้นเป็นลำดับแรกสุด เช่น WiFi router ชนิด Dual band ที่ใช้คลื่น 2.4 GHz และ 5 GHz

ความถี่ 2.4 จะไปได้ไกลกว่า ถึงชั้น 2 แต่ความถี่ 5 GHz จะไปได้สั้นกว่า แรงกว่า รับได้ดีที่บริเวณใกล้ router ที่ตั้งอยู่ชั้น 1

(อธิบาย คือ โดยปกติ iDevice จะมี built-in preprogrammed hierarchy ในการตัดสินใจเลือก WiFi โดยการประเมินค่า SSIDs แล้วเลือกตามลำดับ 1–>4 ตามรูป และ iOS จะให้ score WiFi ที่เราเลือกบ่อยๆ สูงขึ้น และลด score WiFi ที่เราไม่ใช้ให้น้อยลง

ยกตัวอย่างเช่น บ้านที่มี 2 ชั้น แล้วเราใช้เวลาอยู่ที่ชั้น 1 > ชั้น 2 ครับ ทำให้ score ของชั้น 1 สูงกว่า เครื่องจึงเลือก WiFi ชั้น 1 แทนที่จะเลือกชั้น 2 ซึ่งเป็นห้องนอนของเรา)

Permission ขอ Location service

ให้ Siri ช่วยมั๊ย?

Analytics นี่ ส่วนใหญ่คนจะไม่ให้กันครับ แต่ความเห็นของผม คิดว่า ควรให้ครับ

(ตั้งแต่ iOS 10.3 เป็นต้นมา Apple ใช้ระบบติดตั้ง files รูปแบบใหม่ เพื่อลดเวลาการติดตั้ง firmware ตัวใหม่ลงในเครื่อง และ safety

files ติดตั้งรูปแบบใหม่ชื่อ Apple file system (APFS)

เราสามารถดู APFS การติดตั้ง iOS version ล่าสุดที่อยู่ใน iPhone ได้ จาก Settings –> Privacy –> Analytics&Improvements –> Analytics Data –> หา file ชื่อ apfs_iosd.cpu จะตามด้วยวันที่ครับ)

ตั้งค่า iMessage

ตรงนี้คือ หัวใจเลย ทำให้ iPhone ของเราเข้าไปดูข้อมูล Health ใน Watch ของคุณพ่อได้

Share

Set up Emergency

function ตรวจการหกล้ม คือ ตรงนี้

สร้าง Contact เมื่อเกิด Emergency ให้คุณพ่อ

กรอกข้อมูล Med ID ของคุณพ่อ

Medical Hx

นี่ผมลืม Set หน่วย ให้เป็น metric เลยเจอ imperial system

Share

ตรงนี้เป็นการ Set Activity การ Exercise ครับ

ส่วนใหญ่ใช้ตามค่า Default ของ Apple

แต่เราปรับได้

ให้เลือกตั้งแบบ List view

OK

หน้าปัดมาแล้ว

เราสามารถตั้งหน้าปัด เหมือน Watch ปกติ

แสดงหน้าจอแผงควบคุม Watch ของคุณพ่อบน iPhone ของเรา

หน้านี้จะรวบรวม Watch ใน Family ของเราทั้งหมด จะเจอหน้านี้เมื่อเปิด App Watch บน iPhone

ลองกดดูที่ “i”

ควรตรวจดู Software Update ให้เรียบร้อยก่อนส่งให้ท่านใช้งาน เพราะ การ Update ต้องทำผ่าน iPhone และใช้เวลาทำนาน

Watch เริ่ม Update รออย่างเดียว ไปทำอย่างอื่นก่อนได้ เพราะนานมาก

OK Complete

จากนั้น เราควรปรับแต่งการตั้งค่าบน Watch ให้เรียบร้อย เช่น การปิด Background App Refresh, การตั้งค่าต่างๆ บนหน้าปัด เพราะเราจะคุ้นเคยกับ Apple menu มากกว่า คนที่ใช้ Android

จากนั้น Brief การใช้งานแบบสั้นๆ ให้พอใช้งานได้ เช่น การปิด-เปิด Watch, การใช้ปุ่ม Crown และปุ่มปิดเปิด etc. หลังจากนั้นให้ลองใช้งานจริง เพื่อเจอปัญหาแล้วได้ซักถามอีกครั้ง

Ref:

1. https://support.apple.com/en-us/HT211768

2. https://support.apple.com/en-us/HT202831

iOS problem : Copy/Paste Plain text

iOS problem : Copy/Paste Plain text

ปัญหาการ Copy ข้อความใน Excel ของ iOS กลายเป็นรูปภาพ แทนที่จะเป็น Text

แสดงปัญหาการพยายาม Copy จาก Excel ใน iPhone เพื่อส่งต่อใน app Line

แสดงวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ app Shortcut ของ Apple

แสดง app Shortcut

เปิด app

แตะที่เครื่องหมาย + หรือ icon “New Shortcut”

ลูกศรแสดงเป้าหมายที่เราจะสร้าง

ตั้งชื่อ Shortcut ที่จะสร้าง

พิมพ์ชื่อที่ต้องการ

เลือก icon ของ Shortcut ที่ต้องการ จะใช้รูปอะไรก็ได้ที่สื่อความหมายให้เข้าใจ

แสดงรูป icon และสี ที่มีให้เลือก

ได้ icon ที่ต้องการ

แตะเลือก action

ในที่นี้เราต้องการ สั่งให้เรียก Clipboard –> paste ข้อความลงใน Clipboard –> Copy ข้อความที่วางไว้เพื่อนำไปใช้ต่อ

จึงมีทั้งหมด 3 action

action แรกที่เลือก ให้แตะ + Add Action

ค้นหา action เรียก Clipboard ด้วยคำว่า “get clipboard”

เมื่อค้นเจอให้แตะเลือก icon กรรไกร Get Clipboard

เมื่อแตะเลือก action ที่ 1 จะเข้าไปอยู่ใน Shortcut คำสั่ง Copy Plain Text

ใช้ Search เพื่อหา action ที่ 2

พิมพ์ “get text from input”

จากนั้นแตะเลือก Get Text from Input

action ที่ 2 จะเข้าไปอยู่ใน Shortcut

ตอนนี้คำสั่งจะเป็น get text ที่เราวางไว้บน Clipboard

ใช้ Search ด้านล่างต่อสำหรับการเพิ่ม action สุดท้าย

พิมพ์ copy to clipboard

แตะเลือก Copy to Clipboard

ตอนนี้เราได้ action ทั้งหมดครบแล้ว

เมื่อกลับไปหน้าแรกสุดของ app Shortcut เราจะพบ Shortcut ใหม่ที่เราสร้างขึ้น เพิ่มขึ้นมาเรียบร้อย

ให้แตะที่จุด 3 จุด ภายใน icon

แล้วเลือกการปรับแต่ง Shortcut เพื่อนำไปใช้ได้สะดวกขึ้น

เลือกแตะที่ตำแหน่งลูกศร

แตะ Turn on ให้ show ใน Share Sheet หรือ ให้เพิ่ม icon นี้บน Home screen ก็ได้

แตะ Add to Home Screen

เป็นการตั้งชื่อที่ต้องการให้ปรากฏใต้ icon ในหน้า Home

ผมตัดช่องไฟออกให้ชื่อเข้ามาติดกัน

ทีนี้จะลากไปวางตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ถนัดครับ

แสดงการใช้งาน Shortcut “Copy Plain Text” ครับ