ความแตกต่างของ การปิด-เปิดเครื่อง vs การกด 3 ปุ่มเพื่อ reset

มาดูการ “ปิดแล้วเปิดเครื่อง”

1. กดเพื่อ “ปิด” ของ iPhone รุ่นต่างๆ

2. หน้าจอจะปรากฏหน้านี้

ถ้าเราจะปิดเครื่องจากขั้นตอนที่ 1 ได้ เครื่องต้องยังมีการตอบสนองตามปกติ (มิฉะนั้นจะไม่สามารถ touch หน้าจอเพื่อ slide ได้) จะทำเมื่อ user พบความผิดปกติบางอย่าง เช่น app ที่ลงในเครื่องทำงานผิดปกติ หรือ ระบบของ Apple เอง ทำงานผิดปกติ เช่น staus bar ด้านบนหมุนกลับด้าน จากด้านบน มาเป็นด้านข้าง , กล้องขึ้นหน้าจอดำ ฯลฯ นั่นคือ มีการทำงานของ code ของ app หรือ code ของ iOS ผิดพลาด

เมื่อเข้าหน้าจอในข้อ 2 ได้ นั่นคือ iOS ทำการ Terminate code ที่ผิดพลาดเหล่านั้นได้สำเร็จ (คือ การปิดการทำงานของ app ที่ค้างในหน้าจอนั้น รวมทั้ง app ที่ถูก freeze อยู่เป็น background ทุกตัว)

โดยพื้นฐานคำสั่งที่มาจาก app ต่างๆ จะส่งเข้า CPU จะถูกเก็บไว้ใน RAM ของเครื่อง (RAM เป็นส่วนที่ต้องมีไฟเลี้ยงไว้เสมอ) ส่วนคำสั่งของ iOS code ต่างๆ จะเก็บไว้ใน ROM และใช้ RAM เพื่อ run code (ความจุของ ROM ไม่ต้องจำเป็นต้องมีกระแสไฟเลี้ยง)

3. เมื่อเรา Slide เพื่อปิดเครื่อง จะเป็นการ “ตัด” กระแสไฟที่เข้าสู่ mainboad (ในทางทฤษฏี แต่ทางปฏิบัติ แม้เราปิดเครื่องแล้ว ก็ยังมีกระแสไฟจำนวนหนื่ง คอยเลี้ยง chip บางตัวอยู่ เพื่อทำให้ Find my ยัง work ได้ แม้เครื่องถูกปิดไปแล้ว)

code ที่ยังค้างทั้งจาก app และ iOS จะเก็บไว้ใน RAM ส่วนหนึ่งเมื่อกระแสไฟถูกตัด คำสั่งจาก code หรือ app เหล่านี้ จึงหายไป เป็นการทำให้เครื่องอยู่ในสภาวะ fresh ไม่มีข้อผิดพลาดตกค้าง เมื่อเปิดเครื่องอีกครั้ง

สรุป คือ การ “ปิดเครื่อง” คือ การ Reset ด้วยการใช้ Software ครับ เป็นการให้เวลา iOS ปิดทุกคำสั่งที่ค้างอยู่ ปิด app แบบเป็นขั้นตอน แล้วจึงปิดคำสั่งสุดท้ายของระบบปฎิบัติการเอง

แล้วการ Force reset หรือ Force restart คืออะไร?

มาดู การ Force reset แน่นอน เราจะทำเมื่อ หน้าจอเครื่องไม่มีการตอบสนองใดๆ

  1. เมื่อเรากด Force reset การทำงานของเครื่อง คือ การ “ตัด” กระแสไฟจาก battery ที่เข้า mainboard โดยทันที จึงไม่มีการปิด app ที่ยัง run ค้าง หรือ terminate code ของ iOS อย่างเป็นขั้นตอน แต่เหมือนปิด app หรือ code ที่กำลังทำงานอยู่ระหว่างทาง โดย iOS อาจจะไม่สามารถตรวจและบันทึก ความผิดพลาดที่เจออยู่ได้

Force reset ออกแบบมาเพื่อ เป็นการทำ rest ในระดับ Hardware คือ เราไม่ต้องแตะหน้าจอเลย แต่ใช้การกด button ซึ่งเป็นการสัมผัสเฉพาะ Hardware เท่านั้น (Hardware reset –> Hard reset)

เป็นการ “ตัด” กระแสที่เข้า mainboard แล้วจึง “ปล่อย” กระแสไฟ เข้าไปใหม่ (Force reboot) จากนั้น iPhone จะถูกเปิดเครื่องใหม่ ในสภาวะที่ terminate code และ app ที่เคยเปิดใช้ เป็นสภาวะเครื่องที่ทำงานปกติ เหมือนเรา “ปิดและเปิดเครื่อง” ทุกประการ

ความแตกต่างเพียงสิ่งเดียว คือ วิธีที่ตัด Power ที่เข้าสู่เครื่องเท่านั้น

การ “ปิดแล้วเปิดเครื่อง” คือ การตัด Power แบบเป็นระบบ iOS จะมีเวลาในการจัดการ code และ app ที่ค้าง ก่อนตัดไฟ

แต่การกด 3 ปุ่ม เพื่อ Force reset คือ การตัด Power แบบฉับพลัน iOS จะไม่มีการจัดการความผิดพลาดเบื้องหลังทั้งสิ้น

ดังนั้น ตราบใดที่เจอข้อผิดพลาด และหน้าจอยังตอบสนองได้ปกติ จึงควร Reset เครื่อง ด้วยการ “ปิดแล้วเปิดเครื่อง” (Software reset หรือ Soft reset)

แต่ถ้าหน้าจอ ไม่ตอบสนองต่อ touch screen (กดปิดเครื่อง แล้วไม่แสดงหน้า “slide to power off”) เราจึงจะใช้การกดปุ่ม เพื่อ Force reset ครับ

มีข้อสังเกตว่า ในขบวนการ Clear RAM หรือ เมื่อเข้าถึงหน้า “slide to power off” ได้ ถึงเราจะกด Cancel ก่อนเข้าหน้าจอ Lock จะต้องเจอ หน้ากรอก Passwode ก่อนเข้าหน้า Home เสมอ เพราะ iOS มีการ terminate code และ จัดการ app ที่ run อยู่ ทุกครั้งที่เข้าถึงหน้าก่อนจะ “ปิด” เครื่องครับ

Ref:

  1. https://www.wired.co.uk/article/nsa-bug-iphone
  2. https://support.apple.com/guide/iphone/turn-iphone-on-or-off-iph841379c3d/ios
  3. https://www.laptopmag.com/news/how-to-turn-off-an-iphone
  4. https://support.apple.com/en-gb/HT201559

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s