กำเนิด Hertwig epithelial root sheath

11038990_804443726277008_1671594534520591725_n

ถ้าเราดู Time line ของ Epithelial cell rests of Malassez จะพบว่า ในช่วง Cap stage ส่วนของขอบหมวกด้านล่าง (ที่เกิดจากการเชื่อมกันของ Outer enamel epithelium + Inner enamel epithelium) จะกลายสภาพเป็น loop (ที่เกิดจากชั้นที่กล่าวมาทั้ง 2 ชั้น) —> HERS (Hertwig’s epithelial root sheath) —>เกิดการเสื่อมสลายของ sheath เพื่อให้กลุ่มเซลล์ที่ถูก sheath คั่นไว้ สัมผัสกัน

การสัมผัสกัน (ของ dental follicle(sac)+dental papilla) จะเหนี่ยวนำให้เกิด Odontoblast บริเวณนี้(รากฟัน) แล้วเกิด dentin แล้วเกิด cementum อีกที (Acellular cementum ชื่อเต็มของมันคือ Acellular extrinsic fiber cementum)

ตัว HERS อาจเหนี่ยวนำให้เซลล์ที่สัมผัสมันกลายเป็น cementoblast หรือ HERS อาจกลายเป็น cementoblast ได้เองก็ได้ (หรือเป็นได้ทั้ง 2 ทาง)

HERS ที่เสื่อมสลายจะกลายเป็น Epithelial cell rest of Malassez (ERM) ในที่สุด (กรณีที่ HERS ไม่หายไป ตัวมันจะเป็นสาเหตุให้เกิดการเหนี่ยวนำการสร้าง enamel ในที่แปลกๆ เช่น การเกิด Enamel pearls บริวณ furcation of root)

ตัว Cell rest of Malassez จะถูกหุ้มด้วยชั้น Basal lamina การทำงานของมันคือ คอย support และ regenerate PDL (พบใน mature PDL เท่านั้น)

คนค้นพบ HERS เป็นนักสัตววิทยาชาว German ชื่อ Oscar Hertwig ในปี ..1874 (..2417 ตรงกับสมัย .5 ขึ้นครองราชย์เป็นครั้งที่ 2 ประมาณนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงครองราชย์ 2 ครั้ง ครั้งแรก ..2411 เนื่องจากพระชนมพรรษายังไม่ถึง 20 พรรษา เลยต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนไปก่อน ต่อมาอีก 5 ปี ..2416 จึงทรงเข้าพิธีราชาภิเษกอีกครั้ง)

Cell rest of Malassez ค้นพบต่อมาโดย Louis-Charles Malassez แพทย์ชาวฝรั่งเศส ในเวลาหลังจาก Oscar Hertwig เจอ HERS แล้ว

บรรดาส่วนประกอบของฟันทั้งหมด ผมขอบคุณธรรมชาติที่ให้มี PDL เพราะมิฉะนั้น เราจะไม่สามารถถอนฟันด้วยวิธีการดึง(และหมุน) ด้วยคีมถอนฟันได้เลย

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s