วิธี Set ให้ iPhone อยู่ใน Low Power Mode ตลอดเวลา

ปกติเมื่อเราทำให้เครื่องอยู่ใน Low Power Mode (LPM) iOS จะ “ปิด” mode นี้เมื่อเครื่องถูกชาร์จ หรือ มีความจุ Battery 80% ขึ้นไป

ทำให้เราต้อง “เปิด” LPM จาก Settings –> Battery อีกครั้ง

วิธีนี้คือ การทำให้เครื่องอยู่ในสถานะ LPM แบบตลอดเวลา แม้ถอดสายชาร์จแล้ว เครื่องก็ยังอยู่ใน LPM โดยเราไม่ต้องเข้าไป Settings อีกครั้งครับ โดยใช้ความสามารถ Automation ของ App Shortcut ที่อยู่ในเครื่อง เดิมๆ อยู่แล้ว

( Shortcut app พัฒนามาจาก Workflow app เริ่มใช้ใน iOS 12 ปี ค.ศ. 2018 และกลายเป็น Shortcut app default ใน iOS 13)

วิธีทำ

1. เปิด App Shortcut แล้วเลือก Automation

2. Create personal automation

3. จาก New automation เลือก LPM

4. ปิด turn on

5. เปิด turn off

6. จากช่อง search ด้านล่างสุด พิมพ์หา Low power mode

7. จากนั้นเลือก Scripting “Low Power Mode”

8. เลือก Turn Low power mode on

9. เพราะเราต้องการให้ Automation นี้ทำงานโดยไม่ต้องมี pop up ถามซ้ำอีก ให้เลือก Don’t ask โดย toggle Ask before running ออก

10.

11. ขั้นตอนสุดท้าย กดที่ Done เป็นการสั่ง Automation โดยสมบูรณ์

12. หน้าตา Automation ที่สร้างเสร็จ

ลองมาทดสอบกัน จะเห็นว่า ถ้าเรา on LPM จะไม่สามารถออกจาก mode นี้ได้เลยจาก Settings ครับ

ทีนี้ ถ้าเราต้องการให้เครื่องกลับสู่ สถานะปกติ ต้องไปปิดการทำงานของ Automation ที่สร้างไว้ครับ

1. เปิด app Shortcut เข้า Automation

2. เจอ Automation LPM ให้กดเข้าไปครับ

3. toggle ปิด Enable this automation (ถ้าเราจะเปิดใช้อีก ก็มา toggle Enable นี้ให้เป็น on ใหม่)

ลองมาทดสอบการปิด เครื่องออกจากสถานะ Always LPM

Ref:

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Shortcuts_(app)

2. https://support.apple.com/th-th/HT205234

3. https://www.idownloadblog.com/2022/07/05/how-to-always-keep-iphone-in-low-power-mode/?fbclid=IwAR0lpyf4EZTS6DXyOEMK30Uj9D4QZmWRwV3r5wMRn3VFpu4fqO02MgL0AnY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s