วิธีจำชื่อ SARS-CoV-2 variants

Alpha —> A เป็นพยัญชนะตัวแรกของ Eng –> สายพันธุ์อังกฤษ

Beta –> B เป็นพยัญชนะที่อยู่ระหว่าง A กับ C ในชื่อ south AfriCa —> สายพันธุ์แอฟริกา

Gamma –> อักษรกรีกตัวที่ 3 กัมมันตภาพรังสีที่มีพลังแรงมาก เหมือนลูกเตะของ Roberto Carlos ที่ติดเบอร์ 3 ของ Brazil –> สายพันธุ์บราซิล

Delta –> D ใน inDia —> สายพันธุ์อินเดีย

Epsilon –> E ใน amErica –> สายพันธุ์อเมริกา

Zeta —> Z ใน braZil —> สายพันธุ์บราซิล

Eta —> เขียนคล้ายคำว่า Etc (Et cetera) = อื่นๆ อีกมากมาย —> สายพันธุ์จากหลากหลายประเทศ

Theta —> ตัว T มาจากภาษา Tagalog ของฟิลิปปินส์ —> สายพันธุ์ฟิลิปปินส์

Iota —> พ้องเสียงกับรัฐ Iowa ของ US –> สายพันธุ์อเมริกา

Kappa —> ออกเสียงเหมือนตัวคัปปะ (Kappa) ที่อยู่ตามแหล่งน้ำของญี่ปุ่น หัวของตัวคัปปะจะล้าน เหมือนของท่านปรมาจารย์ตั๊กม้อ ชาวอินเดีย —> สายพันธุ์อินเดีย

Ref:

1. https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s