วิธีปิด Wi-Fi ของ iPhone โดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอ

น้ำตาจะไหล

ด้วยการมาของ 2 คำสั่ง คือ Shotcuts (มาตอน iOS12) และ Back Tap (มาใน iOS14)

1. เข้า Settings

2. Accessibility –> Touch

3. Touch –> Back Tap (On)

4. ใช้ Double Tap –> Turn Off WiFi

การเพิ่มคำสั่ง Shortcuts ทำใน app นะครับ

เพิ่มคำสั่ง

5. จะได้รูปแบบนี้

ลองใช้งาน

Ref:

1. https://apps.apple.com/th/app/shortcuts/id915249334

2. https://support.apple.com/en-us/HT211781

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s