เทคนิคการ battle กับ Team Go Rocket Boss Giovanni

กลยุทธ์ที่ใช้แตกต่างจาก Leader ที่ผ่านมาทั้ง 3 คน (Sierra, Cliff และ Arlo) คือ ความซับซ้อนในการจัดเรียงตัวและการหน่วงเวลาปล่อยท่าโจมตีในฝั่งของเรา

ปกติในการ battle ที่ผ่านมา การลวงให้ฝ่าย Leader ปล่อยเกราะให้หมดทั้ง 2 ครั้ง และใช้ตัวที่ชนะธาตุคู่ต่อสู้ รวมกับความเร็วในการปล่อยท่าโจมตีเป็นวิธีที่ได้ผล

แต่กับ Boss Giovanni ต่างออกไป เพราะ คู่ต่อสู้ที่เราเจอเป็นตัวสุดท้ายคือ Legendary pokemon; Entei ที่มี CP ประมาณ 18,000

คู่ต่อสู้ที่ผมเจอคือ

Persian CP 8699, Kingler CP 14,576 และ Entei CP 17,888

อ่านเป็นแนวทางนะครับ เพราะคลัง pokemon ที่มีของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน ต้องดัดแปลงพอสมควร แต่อ่านแล้วน่าจะได้ idea

pokemon ที่ผมเลือก 3 ตัวคือ

ลำดับการใช้คือ Gyrados, Scizor และ Swampert เป็นตัวสุดท้าย

Scizor เป็นตัวที่ออกท่าโจมตีเร็วที่สุดในทั้ง 3 ตัวที่ผมมี แต่พบว่า ถึงจะล่อให้ Persian ปล่อยเกราะได้หมดทั้ง 2 ครั้ง ก็ไม่สำเร็จครับ เพราะ Kingler แข็งแกร่งมาก ท่าของ Scizor ไม่ effective

การเรียงลำดับจึงใช้ธาตุน้ำ ตีเป็นตัวแรกก่อน และจบด้วยธาตุน้ำที่ออกท่าโจมตีได้เร็วที่สุด เวลาเจอกับ Entei

ในครั้งแรก หน้าที่ของ Gyrados คือ สร้าง damage ให้ Persian มากที่สุด โดยลดพลังของมันให้เหลือครึ่งหลอด และทำลาย 1เกราะ

ตอนนี้ Gyrados จะต่อสู้โดยใช้เกราะป้องกัน 1 ครั้ง และสู้จนตาย ผลคือ Persian จะตกขีดเหลือง และ Giovanni เหลือ 1เกราะครับ

ต่อมาใช้ Scizor สู้กับ Persian ต่อ ตอนนี้ Scizor จะปล่อยท่าโจมตีเร็วมากจน Persian ใช้อีก 1 เกราะ (Giovanni หมดโล่กำบังที่เหลือแล้ว) และเมื่อ Scizor ปล่อยท่าโจมตีครั้งที่ 2 Persian จะตายครับ

Scizor จะเจอกับ Kingler และปล่อยท่าโจมตีอีก 2 ครั้ง Scizor จะตาย โดย Kingler ตกขีดเหลืองครับ

เหลือ Swampert ต้องปิดเกมส์ โดยภาระงานของมันคือ ต้องล้มทั้ง Kingler ขีดเหลืองและ Entei พลังเต็มหลอด (กลยุทธ์การหน่วงท่าโจมตีจะใช้ในขั้นตอนนี้)

Swampert จะปล่อยท่าโจมตีครั้งที่ 1 ทำให้ Kingler พลังตกขีดแดง-ส้มครับ และ Kingler จะปล่อยท่าโจมตีทันที ทำให้เราต้องเรียกเกราะอันสุดท้ายให้ Swampert

ถึงตอนนี้ สำคัญมากคือ Swampert จะปล่อยท่าโจมตีได้ แต่ห้ามปล่อยนะครับ ให้ pump พลังเพิ่มไปเรื่อยๆ พร้อมกับปล่อยท่า fast attack จน Kingler ตกขีดแดงและตายไป ถึงตอนนี้ Swampert จะอยู่ที่ขีดเหลือง-ส้มครับ และมีท่าโจมตีต่อเนื่องได้ 2 ครั้ง

เมื่อ Entei ขึ้นมา ให้ใช้ Swampert ปล่อยท่าโจมตีทั้ง 2 ครั้งต่อเนื่องกันทันที (ผมใช้ Muddy water กับ Surf อย่างละครั้ง) พบว่า Super effective ทั้ง 2 ท่าครับ ทำให้พลัง Entei เหลือเขียวครึ่งหลอด หลังจากนั้นปล่อยท่าโจมตีครั้งที่ 3 Entei จะตกขีดเหลือง-ส้ม

Swampert ปล่อยท่าโจมตีครั้งที่ 4 (Muddy water) ตอนนี้ Entei ตกขีดแดง-ส้ม และฝั่งเราก็แดง-ส้ม เหมือนกัน แต่เหลือความยาวขีดเยอะกว่าครับ ก็ปั้มปล่อยท่า fast attack อย่างต่อเนื่องจนล้ม Entei ได้ในที่สุด

ได้รางวัล battle เป็นการจับ Shadow Entei ครับ

ภาพรวมการ battle ทั้งหมด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s