การใช้ Facebook โดยไม่ต้องลง FB application

18765974_1685464248134651_5760385893860154157_n

การพัฒนาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (รวม PC,MAC,Notebook,Mobile device อื่นๆ) ถูกทำนายอัตราการเติบโตเป็นเท่าตัวในทุก 2 ปีตาม กฎของมัวร์ ทั้งหน่วยประมวลผล (CPU) และหน่วยความจำ หรือแม้กระทั่งความละเอียด (Resolution) ของจอภาพ ยกเว้นเพียงสิ่งเดียวที่ไม่เป็นไปตามกฎนี้ คือ ปริมาณความจุของแบตเตอรี่

ถ้าไม่นับอุปกรณ์ประเภท Tablet ที่มีความจุแบตเตอรี่มากกว่า 5000 mAh เราจะพบว่า Mobile device ในกลุ่ม Smart phone ทั้งในกลุ่ม iOS และ Android (ละ Windows Phone OS และ Blackberry OS ไว้ในฐานที่เข้าใจ) มีปัญหาความไม่สมดุลของปริมาณชั่วโมงในการใช้งานและปริมาณความจุแบตเตอรี่มาก จนอุปกรณ์แบตเตอรี่สำรองกลายเป็นสิ่งจำเป็นและจำหน่ายกันอย่างแพร่หลายในท้องตลาด

นอกจากปริมาณชั่วโมงการใช้งานของอุปกรณ์เหล่านี้ สิ่งหนึ่งที่มีผลมากแอบแฝงในการ drain battery คือ Application บางชนิดที่ทำงานเป็น background และใช้ทรัพยากรเครื่องอย่างหนักหน่วง เช่น การ load CPU, การจับจองหน่วยความจำ (RAM) ซึ่งส่งผลทางอ้อมต่อการบริโภคแบตเตอรี่

มี บทความและการทดสอบที่ชี้ชัดไปที่ Facebook app และ Facebook messenger ตลอดจน Page manager app ที่มีผลต่อการเกิด Battery drainage แม้เราไม่ได้เรียก app เหล่านี้มาใช้

จนมีความพยายามในการแก้ไขจาก Facebook, Inc. หรือ การพยายามแก้ไขจากผู้ใช้ด้วยกันเอง

ในบทความนี้จะแนะนำการใช้ Facebook โดยไม่ต้อง install Facebook app และ Facebook messenger app ครับ

เริ่มกันที่อุปกรณ์ Android

1. เรียก Chrome browser

18815331_1685568778124198_5690207101921677760_o

2.เรียก Facebook

18879889_1685572301457179_5574591541215368146_o

3. แตะที่ Drop down list menu (จุด 3 จุดซ้อนกันในแนวตั้ง) จะเห็นคำว่า Add to Home screen

18767475_1685569034790839_1156236140460247681_n

4.ให้เลือก Add to Home screen เราจะได้ icon Facebook app เข้ามาอยู่ที่หน้า Home พร้อมใช้งาน

18766722_1685569141457495_712035256358347772_o

5. ภายใน app ที่เรียกผ่าน Chrome browser เราสามารถใช้ Facebook messenger ได้เลย โดยไม่ต้องลง app messenger แยกอีกตัว (เท่าที่ใช้งาน นานๆครั้ง ถ้าเข้าหน้า messenger จะมีข้อความเตือนให้ติดตั้ง app แต่ถ้าเรากด cancel คำชักชวนการติดตั้ง ก็สามารถกลับมาใช้ messenger ได้ปกติครับ)

18766721_1685569281457481_923832832818487576_o

6.สามารถเข้าไปทำงานใน Fanpage และ group ต่างๆ ของเราได้ปกติ

18813212_1685570461457363_4964322543355230328_n

ต่อมาสำหรับอุปกรณ์ iOS ผมพบว่า เราไม่สามารถใช้ Chrome browser เพื่อ Add to Home screen ได้เหมือน Android OS เพราะ Chrome ใน App store ของ Apple ไม่อนุญาติให้มี function นี้ครับ

จะเห็นว่า Drop down menu list ไม่มี Add to Home screen

18767944_1685585631455846_7490937831755329352_n

แต่ต้องทำวิธีเดียวกันผ่าน Safari app เท่านั้น

18881990_1685591994788543_5949060823972533388_n

เรียก Safari ให้ชี้ไปที่ Facebook เลือก menu แรกสุดที่มีลูกศร

18765840_1685606024787140_7087793282165945042_n

แล้ว Add to Home screen

17952692_1685597364788006_6391898410370008249_n

ก็จะได้ icon Facebook มาอยู่ในหน้า Home เช่นกัน

18740494_1685600324787710_1487909022086318989_n

เท่าที่ใช้งานในสไตล์นี้ ผลดีที่พบคือ

1.แบตเตอรี่อยู่ได้นานขึ้นอย่างชัดเจน

2.เครื่องทำงานได้เร็วขึ้น เพราะในสภาวะที่ลง Facebook app ตามปกติ ถ้าไปดูที่ Storage manager เราจะพบคล้ายๆกันว่า app นี้ใช้ทรัพยากรของเครื่องเยอะมาก

แสดงตัวอย่างใน iOS จะเห็นว่า Facebook app ใช้เนื้อที่ของหน่วยความจำพอๆกับ OS ของเครื่องเลยครับ

18740390_1685611188119957_203918224603873587_n

3.เมื่อมีการเรียก link ของ URL ภายนอก Facebook การเรียก link จะทำงานได้เร็วกว่า เพราะเป็นการเรียก link จาก Browser ตัวเดียวกัน

ข้อเสียที่พบ

1.การ Save รูปภาพ ต้องกดหลายครั้งมากกว่าการ Save รูปจาก App โดยตรง

2.ระบบ notification ไม่สามารถทำงานได้เหมือนการใช้ App ดังนั้นถ้าต้องพึ่งการแจ้งเตือนมาก วิธีนี้จะไม่ work ครับ

3.ยังไม่สามารถ Upload VDO ใน group ได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s