ท่านเคยมีปัญหานี้หรือไม่? เวลาเขียนใบ refer หรือเขียน Blog แล้วไม่รู้จะทับศัพท์คำแปล technical terms ทางทันตแพทยศาสตร์ยังไง? review การสืบค้นศัพท์บัญญัติทางทันตแพทย์

แรกเริ่ม ศัพท์ทันตแพทย์ อยู่ในขอบขตความรับผิดชอบของ ราชบัณฑิตยสถาน โดย คณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียก คณะกรรมการบัญญัติศัพท์วิทยาศาสตร์

12705613_937820666272646_1141474024557304123_n

ศัพท์ทันตแพทย์เล่มนี้ ตีพิมพ์ 2 ครั้ง ครั้งแรกสุดปี 2537 จำนวน 2000 เล่ม และพิมพ์ครั้งที่ 2 ในอีก 4 ปีต่อมา คือปี 2541 เพิ่มจำนวนอีก 3000 เล่ม

คำบางคำมีการแปลที่แปลกและไม่เฉพาะ เช่น fixed partial denture = ฟันปลอมติดแน่น (แทนที่จะเป็น ฟันปลอมบางส่วนชนิดติดแน่น)

12742309_937822872939092_5273940663818408487_n

จนมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2553 ในชื่อที่เปลี่ยนจาก ศัพท์ทันตแพทยศาสตร์ —> ศัพท์บัญญัติทางทันตแพทยศาสตร์ จุดประสงค์ของ version ใหม่สุด ไม่ใช่จำหน่าย แต่เพื่อแจกจ่ายตามสถานศึกษาต่างๆ จึงมีจำนวนการพิมพ์ในครั้งนั้น น้อยมาก

12742789_937823642939015_3372890049260866952_n

แต่เรายังมีวิธีสืบค้น คำศัพท์เหล่านี้ ทาง internet ได้อย่างสะดวก โดยการใช้ พจนานุกรม Longdo Dict

วิธีคือ ให้ Add Favorite หรือ Bookmark เวบนี้ไว้ใน Browser ที่สะดวกครับ http://dict.longdo.com/

การค้นความหมายของคำ ให้ใช้ เครื่องหมาย * คร่อมทับคำที่ต้องการดังรูป จะได้ความหมายครอบคลุมที่สุด

12717855_937826042938775_4704535948997087716_n

ผมลองทดสอบระหว่าง Browser กับ Longdo dict app พบว่า การใช้งานใน Browser ดีกว่าตรงที่ไม่มีโฆษณา pop up ออกมากวนใจครับ

แต่ถ้าใครสนใจใช้ App ก็ลงได้ทั้ง iOS และ Android

แม้จะไม่ Update สุดเท่าปี 2553 ที่พิมพ์ครั้งล่าสุด แต่ก็พอใช้ได้ครับ (Longdo update ตามราชบัณฑิต ปี 2545)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s